Jak osuszyć auto po umyciu?

2 lata temu
1859193349-huge.jpg

Czy mikrofi­bra jest ważna ?

Do osusza­nia najlepiej wybierać sporych rozmi­arów mikrofi­bry (60×60 lub 60×90 cm), o wysok­iej gra­maturze – od 400/​600g wzwyż (maksy­mal­nie do 1000g/​1100g). Oczy­wiś­cie nie prze­sadza­jmy i nie wybier­a­jmy ręcznika najwięk­szych rozmi­arów ponieważ ten wchłonie nam zbyt duża ilość wody co będzie wiązało się z tym, że na naszym aucie pozostaną smugi a co za tym idzie będziecie musieli wyciskać go przed kole­jnym oszuszaniem.

Mikrowłókien na rynku jest bardzo dużo. Różnią się od siebie rozmi­arami jak i obszy­ciem. Na co więc zwró­cić uwagę przy wyborze?

Mikrofi­bra o wysokim splocie pio­nowym z satynowym obszy­ciem jest doskon­ała do osusza­nia karoserii samo­chodu jak i do prac przy lakierze. Co ważné lekko się po nim prze­suwa dlat­ego praw­dopodobieństwo zarysowa­nia jest naprawdę bardzo znikome.

Oferta HEK Cosmetics

Mikrowłó­kno o zaw­inię­tym splocie przez­nac­zone do rozprowadza­nia pro­duktu czy też final­nego dotar­cia. Przy jej pomocy może­cie docierać woski, pasty pol­er­skie. Można nią również wycierać kurz lub aplikować dress­ing. Nie zostawia smug oraz niech­cianych paprochów.

Najbardziej miękka mikro­faza jest w stanie wchłonąć ponad pół litra wody. Ma poręczny rozmiar 40x40cm i osuszy całą powierzch­nię. Ryzyko zarysowań lakieru jest zerowe. Niech Was nie zmyli to, że jest dedykowana dla autode­tailingu. Ta ściereczka sprawdzi się ide­al­nie również w domowych porząd­kach. Jej zaletą jest fakt, że pomimo tego iż jest bezsz­wowa nic się w niej nie pruje. Wyko­nana z bardzo dużą dokład­noś­cią co sprawia, że jest delikatna i wytrzy­mała i najważniejsze niesamowicie skuteczna.

Może­cie ją zakupić w naszym sklepie internetowym.

Kiedy dobral­iś­cie już właś­ciwe mikrowłó­kno pojawia się pytanie jak osuszać samochód???

Nigdy nie trzyj­cie ręcznikiem po powierzchni lakieru !!! Może to spowodować pojaw­ie­nie się rys. Mikrowłó­kno nie jest przez­nac­zone do wyciera­nia samo­chodu. Powinno się je delikat­nie przykładać do lakieru aby wchła­ni­ało wodę.

Pod­sumowu­jąc, nawet najbardziej zad­bany i najlepiej umyty samochód nie będzie wyglą­dał pięknie z zaciekami.

A w jaki sposób Wy osusza­cie lakier w samochodzie?

Wyróżniona treść