• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Środek czyszczący o szerokim spektrum zastosowań. W pełni skoncentrowany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Głęboko wnika w brud rozbijając jego cząsteczki i zostawia czystą oraz pachnącą powierzchnię.Zastosowanie: Na różnego rodzaju plamy ze smarów czy tłuszczy. Idealny do czyszczenia tapicerki, podsufitek, foteli winylowych czy skórzanych. Doskonale usunie plamy z opon, nadwozia oraz komór silnikowych. Produkt nie zostawia odbarwień czy śladów chemicznych. Bezpieczny do stosowania na każdą powierzchnię.Sposób użycia:

 • Wstrząśnij butelką przed aplikacją w celu uzyskania jednolitej struktury,
 • Przetestuj produkt w mało widocznym miejscu,
 • Multicleaner Gold APC powinien być stosowany w zacienionym miejscu na chłodnej powierzchni,
 • Rozcieńcz koncentrat z wodą,
  1:3 – przy mocnych zabrudzeniach, 1:12 przy niewielkim zabrudzeniu,
 • Zaaplikuj Multicleaner na czyszczonej powierzchni i pozostaw do 60s nie dopuszczając do wyschnięcia,
 • Przetrzyj powierzchnię mikrofibrą lub zmyj wodą,
 • Powtórz proces jeśli zabrudzenie nie zostało usunięte w zadawalającym stopniu.Bezpieczeństwo:

 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5 do +25 stopni.Zawiera: wersenian czterosodowy <5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe.