• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
  • Phone600 100 348

Informacje: Dzięki unikalnej formule posiada bardzo dobre właściwości czyszczące. Idealnie domywa tłuszcze, smary, rdzę, lakiery i oleje. Działa szybko i efektownie poprzez zastosowanie najwyższej jakości ścierniw. Wysoka zawartość lanoliny odżywa skórę i działa ochronnie przed podrażnieniami jak i wysuszeniem. Pasta posiada neutralne pH.Sposób użycia:

  • Nanieś niewielką ilość pasty na zwilżone dłonie,
  • Wcieraj delikatnie pastę, aż do uzyskania zadowalającego efektu czyszczącego,
  • Spłucz ciepłą wodą,
  • W razie konieczności powtórz czynność.Bezpieczeństwo:

  • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  • P270: P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisamiZawiera: Sodium Dodecylobenzenosulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Laureth-7, Lanolin, Glycerin, Limonene, Ethyl Alcohol, kompozycja zapachowa, barwnik, Polyurethane-1, AquaCzas przechowywania: do 2 lat od otwarcia.