• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Szeroki spektrum zastosowań. Idealny do czyszczenia delikatnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Dokładnie odtłuszcza powierzchnię szyb, karoserii czy felg bez problemu usuwa wszystkie ślady polerowania i pozostałości olejków, pozostawiając lakier doskonale czysty przez co woski i inne preparaty utrzymują się na aucie znacznie dłużej. Jest neutralny chemicznie dla stosowanych powierzchni.Bezpieczeństwo:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Stosować rękawice ochronne.
 • Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy: Zalecane: okulary chroniące przed rozpryskiem.
 • Chronić przed źródłami ciepła, urządzeniami iskrzącymi, otwartym ogniem i gorącymi powierzchniami. Nie palić.
 • Używać sprzętu elektrycznego, wentylacyjnego, oświetleniowego i służącego do operowania materiałem w wersji przeciwwybuchowej.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 • Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
 • Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami